​Za poticaje u poljoprivredi 65,7 milijuna maraka

​Za poticaje u poljoprivredi 65,7 milijuna maraka

Vlada Federacije BiH donijela je, na jučer održanoj sjednici, odluku o poticajima za poljoprivredu u ovoj godini. Prema istoj za poticaje će se ove godine iz proračuna Federacije izdvojiti 65.7 milijuna maraka. Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, dok je 300.000 KM planirano za ostale vrste podrški, a 500.000 KM za sudske presude i žalbe po rješenjima.

Vlada je, također, usvojila i Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaj za veterinarstvo“ u iznosu od 2.400.000 KM. Ovim programom obuhvaćeno je financiranje provođenja mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti, prenosi Dnevni list.

Odbijeni amandmani

Vlada je jučer kao neprihvatljive ocijenila amandmane zastupnika u Domu naroda Parlamenta FBiH Anera Žuljevića i Predraga Kojovića na Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Neprihvatljivim su ocijenjeni i amandmani koje su na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH podnijeli Sanel Mušović i Edin Forto. Razmatrani su i neprihvatljivim ocijenjene amandmane koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu podnio Predrag Kojović. Jednim od amandmana je traženo propisivanje odredbe da će Vlada, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, u suradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja, te uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće, pri čemu ona mora pratiti procentualno povećanje indeksa potrošačkih cijena. Vlada smatra da je neprihvatljiv i amandman na član 62. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojeg je uložila Jasna Duraković Hadžiomerović, a kojim je predložena promjena naziva “porođajno odsustvo” u “roditeljsko odsustvo”.

Vlada jučer nije prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period od 5. studenog 2016. do 20. veljače 2017. godine. Kako je obrazloženo, uvidom u izvještaj o radu ustanovljeno je da je izvještaj nejasan, konfuzan i nepotpun u dijelu koji se tiče postupanja po nalozima Agencije za nadzor osiguranja FBiH i po nalozima nezavisnog revizora.

-Izvještaj Nadzornog odbora bi trebao biti sadržajan, jasan i nedvosmislen, posebno kada se odnosi na obaveze po nalozima regulatora i nalazima iz izvještaja nezavisnog revizora, zaključila je Vlada.

Staklena banka

Vlada je jučer premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću dala suglasnost za potpisivanje ugovora o kupoprodaji “Staklene banke” u Mostaru. Ovo je učinjeno nakon što je Vlada 3. ožujka prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i konstatirala da su ispunjeni uvjeti za zaključenje ugovora o kupoprodaji “Staklene banke”. Ugovorne strane su odredile ukupnu kupoprodajnu cijenu od 5.990.000 KM, od čega je Vlada FBiH, kao kupac, već u vidu depozita uplatila deset posto, odnosno 580.948,20 KM.

Vezani članci

Leave a Reply