Dobit Centralne banke BiH u prošloj godini 14 milijuna KM

Dobit Centralne banke BiH u prošloj godini 14 milijuna KM

Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) za 2016. godinu iznosi 14,06 milijuna KM, priopćeno je danas iz Centralne banke BiH nakon što je Upravno vijeće ove institucije usvojilo je financijske izvještaje banke i odluku o raspodjeli čistog profita ostvarenog u 2016. godini.

Od tog iznosa, u skladu s članom 27. Zakona o CBBiH, na račun obaveza prema proračunu institucija Bosne i Hercegovine, raspoređeno je 60% ili iznos od 8.437.414,58 KM, dok je 40% ili 5.624.943,05 KM raspoređeno u generalne rezerve CBBiH.

Iako djelujući u nepovoljnim uvjetima za investiranje koji su na međunarodnim tržištima prisutni od 2014. godine, CBBiH je, ipak, i u 2016. godini ostvarila pozitivan financijski rezultat. Očekivano je da bi negativni trendovi na međunarodnim financijskim tržištima mogli biti nastavljeni i u narednim godinama.

CBBiH se tijekom posmatranog perioda kontinuirano prilagođavala izmijenjenim stopama prinosa i kamatnim stopama na financijskim tržištima instrumenata denominirane u eure. Kako dostupne prognoze i očekivanja kretanja kamatnih stopa i prinosa, te kretanja cijene zlata i kursa dolara, ukazuju da će oporavak u eurozoni biti usporen i neuravnotežen, očekuje se da će postojeća struktura portfolija deviznih rezervi u narednim godinama generirati značajno nižiu razinu godišnjih kamatnih deviznih prihoda, pa samim tim i značajno nižu razinu ukupnih prihoda CBBiH koja se, u upravljanju deviznim rezervama, u skladu sa Zakonom, mora, prvenstveno, rukovoditi principom sigurnosti investiranja rezervi, ulažući u niskorizične financijske instrumente.

CBBiH je svojim djelovanjem osigurala kontinuitet monetarne stabilnosti, ostvarujući osnovni cilj, stabilnost domaće valute.

CBBiH se, tijekom svih proteklih godina, u svom poslovanju rukovodila principima efikasnog poslovanja, primjenjujući europske i međunarodne standarde, uz racionalizaciju troškova poslovanja. Imajući u vidu uvjete u kojima posluje, CBBiH će s racionalizacijom i smanjenjem troškova poslovanja nastaviti i ubuduće, navodi se u priopćenju CBBiH.

Vezani članci

Leave a Reply