Prag za ulazak u sustav PDV-a bi mogao biti 100.000 KM

Prag za ulazak u sustav PDV-a bi mogao biti 100.000 KM

Ukoliko se usvoji novi Zakon o PDV-u i uz punu primjenu Zakona o cairnskim politikama prag za ulazak u PDV sustav mogao bi biti povećan na 100.000 KM.

“Mislim da ćemo morati povećati iznos za prag registracije, jer je postojeći iznos premali (40.000 KM op.a) i ostavlja mogućnost i prostor svim onima koji se žele prijaviti u sustav PDV-a da imaju tu mogućnost ali pokazatelji i analize koje smo radili nam ukazuju da je previše tih obveznika i da bi trebali prag podići barem za iznos na 100.000 KM”, istaknuo je Miro Džakula, prvi čovjek Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u intervjuu za portal swot.ba.

Oslobađanje od carina za uvoz opreme za proizvodnju, povoljnije bankarske garancije, pojednostavljena procedura prijave PDV-a elektronskim putem, podizanje praga za ulazak u PDV sustav, su neke od olakšica koje bi privreda u BiH mogla da dobije usvajanjem novog Zakona o PDV-u i punom primjenom Zakona o carinskim politikama.

Džakula kaže da očekuje da bi privreda dio benefita od primjene tih zakona mogla već osjetiti u ovoj godini, a da bi naredne godine na snazi trebale biti sve olakšice koje bi domaće privrednike učinile konkurentnijim.

“Kada je u pitanju Zakon o PDV-u, uprava je napravila potpuno novi zakon s obzirom da postojeći nije usklađen sa 112. direktivom Vijeća Europe. Napravili smo prijedlog koji ide prema Upravnom odboru UIO i dalje prema Vijeću ministara i Parlamentu”, rekao je Džakula za swot.ba.

On je istaknuo da je Uprava napravila onaj dio posla koji je trebala učiniti i da se on nada da će biti razumijevanja da se taj zakon usvoji po ubrzanoj proceduri obzirom da BiH teži ka EU.

Džakula je istaknuo da su oni išli s prijedlogom da ostane jedna stopa PDV-a i to ista kao i dosad od 17 posto.

“Mnogo je bilo kritika jedne stope, ali mi u upravi smatramo da je jedna stopa idealna kao i njena sadašnja visina, ali ćemo biti spremni i na više stopa ako politika tako odredi. Dakle, 112. direktiva Vijeća Europe je zadala svakoj državi parametre koji se moraju poštivati, a svaka država zasebno ima Zakon o PDV-u gdje ona samostalno određuje koja će stopa biti”, ističe Džakula.

Vezani članci

Leave a Reply