​Inspektori kaznili pekarnicu s 4 tisuće maraka zbog nevjerojatnog razloga

​Inspektori kaznili pekarnicu s 4 tisuće maraka zbog nevjerojatnog razloga

Koliko su propisi destimulativni za gospodarstvo i poduzetnike pokazuje da je inspektor kaznio pekarnicu u Kotor Varoši sa 4.000 KM jer nisu imali Knjigu žalbi.

Riječ je pekarnici u vlasništvu poduzeća “Krajina klas” Banja Luka, izvijestio je Blic.rs

Vlasnik “Krajina klasa” Saša Trivić, koji je ogorčen, kaže da je općinski inspektor došao s namjerom da “nešto nađe”.

– Imali smo Knjigu utisaka, a ne Knjigu žalbi i zbog toga smo oglobljeni sa 4.000 maraka – objašnjava Trivić.

Dodaje da je ova pekarnica prethodno tražila od općine ovjeru Knjige žalbe, a da je općina u međuvremenu poslala inspekciju.

– Osim toga, u svom pozamašnom radnom vijeku nisam čuo da su inspektori čitali nečiju knjigu žalbi i da su poduzeli nešto na osnovu toga – ističe Trivić i dodaje da je kaznu platio.

U Inspektoratu Republike Srpske kažu da su Zakonom o zaštiti potrošača svi gospodarski subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, pružanja usluga, dužni da vode Knjigu reklamacija (žalbi).

Zakonom o ugostiteljstvu ranije je bilo propisano da je ugostitelj obavezan da vodi knjigu utisaka, ali je novim Zakonom o ugostiteljstvu iz svibnja ta obaveza brisana i ugostitelju su dužni da imaju samo Knjigu reklamacija.

– Konkretnu kontrolu u Kotor Varošu obavio je općinski tržišni inspektor. U skladu s navedenim zakonima, subjekt je morao da ima Knjigu reklamacija, dok je Knjiga utisaka ukinuta novim Zakonom o ugostiteljstvu. Kontrolirani subjekt nije imao obaveznu Knjigu reklamacija, već je predočio Knjigu utisaka koja više nije relevantna – navode u Inspektoratu RS.

Neposjedovanje Knjige reklamacija definirano kao prekršaj za koji je propisana kazna od 3.000 KM do 15.000 KM za trgovca kao pravno lice i od 1.000 KM do 5.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Ekonomist Predrag Dudković kaže da se inspekcije, uključujući i Poreznu upravu i UNO BiH, nerijetko bave suštinom problema.

– Treba povećati kazne za namjeru utaje poreza i doprinosa, a svesti na upozorenje i minimalnu kaznu na propuste koji nikako ne štete budžetu – ističe Duduković.

On smatra da na ovakav način kazna može dovesti u pitanje isplate plaća i doprinosa radnicima.

– Problem je i što zakon ima raspon kazne, pa inspektor ima ekskluzivitet da odredi visinu kaznu – navodi on.

Blic.rs

Vezani članci

Leave a Reply