Energoinvest širi poslovanje u IT sektoru i javnoj rasvjeti

Energoinvest širi poslovanje u IT sektoru i javnoj rasvjeti

Sarajevski Energoinvest je potpisao ugovor o zastupništvu sa renomiranom američkom kompanijom SparkFun Electronics.

Ugovor se odnosi na nabavku opreme koju će Energoinvest koristiti u budućem poslovanju, te ekskluzivno pravo distribucije i maloprodaje njihovih proizvoda. Ova saradnja daje kompaniji u BiH novu referencu i otvara nove mogućnosti u IT tehnologiji.

– Poznato je da je naša kompanija u prethodnom periodu organizirala niz radionica kojim je zaposlenike obučila za primjenu novih tehnologija u svrhu efikasnije pripreme i realizacije poslova. To su, prije svega, upravljanje dronom, konstruiranje i programiranje IoT elektronskih uređaja, te edukacija iz oblasti 3D dizajna i printanja. Implementacija proizvoda ovog partnera koristit će se za sklapanje uređaja za primjenu novih tehnologija kao što su 3D printeri, IoT elektronski uređaji, nadogradnja softvera za dron, te druga softverska rješenja, koja će direktno olakšati realizaciju projekata, onih koji su u toku i svih budućih – priopćili  su iz Energoinvesta.

Također navode da će nabavkom dijelova i opreme te elektronskih komponenti preko SparkFun-a, konstruisati proizvode koji će biti znatno jeftiniji, a samim tim i konkurentniji na tržištu.

– Prodajom ovih komponenti i proizvoda omogućit ćemo da pojedinci i kompanije iz BiH zakorače u svijet informacijskih tehnologija na novi i prihvatljiviji način nego do sada – navode.

Energoinvest je potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa beogradskom kompanijom Buck koja se bavi proizvodnjom i projektiranjem inovativnih proizvoda za rasvjetu svih vrsta prostora visokog kvaliteta uz minimalni utrošak energije.
Energoinvest će raditi softverska rješenja za pojedine proizvode Buck-a. Jedan od planova za naredni period je zajednički nastup sa ovim partnerom, na domaćem i inozemnom  tržištu, kroz poslove nuđenja posljednjih rješenja u oblasti rasvjete na tržištima gdje je Energoinvest prisutan. Također, planirana je suradnja na projektima pametnih zgrada i gradova, priopćeno  je iz Energoinvesta.

Vezani članci

Leave a Reply