Prihod od poreza u BiH veći za 85 milijuna KM

Prihod od poreza u BiH veći za 85 milijuna KM

Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) je u siječnju 2018. godine prikupila 568 milijuna KM neizravnih poreza, što je za 85 milijuna KM više u odnosu na siječanj 2017. godine, kada su prihodi od PDV-a, akciza, carine i cestarine iznosili 483 milijuna KM. Raspodjela prihoda u siječnju 2018. godine Raspodjela prihoda sa Jedinstvenog računa UNO vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Odluci o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima, koju je donio Upravni odbor UNO.

Nakon što je UNO gospodarstvu u siječnju 2018. godine vratila 116 milijuna KM po osnovu povrata PDV-a, raspdjela prihoda sa Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje u siječnju vršena je za financiranje državnih institucija, prema entitetskim ministarstvima financija i Direkciji za financije Brčko distrikta, navodi se iz Ureda za informiranje UNO.

Tako je u siječnju za financiranje državnih institucija raspoređen iznos od 61 milijun KM, dok je ostatak sredstava raspoređen na sljedeći način: Federaciji BiH ukupno 244,5 milijuna KM, Republici Srpskoj 122,5 milijuna KM i Distriktu Brčko 13,5 milijuna KM. Podsjećamo, u 2017. godini UNO je je prikupila rekordne prihode od neizravnih poreza, koji su iznosili 7 milijardi i 44 milijuna KM. U 2018. godini pred UNO je stavljen još ambiciozniji plan, prema kojem bi Uprava trebala prikupiti 7 milijardi i 342 miliona KM prihoda od neizravnih poreza.

Vezani članci

Leave a Reply