7 savjeta za izgradnju pravog lidera

7 savjeta za izgradnju pravog lidera

Znati kako treba obaviti posao rezultat je rada. Pokazivati drugima kako nešto treba napraviti postignuće je učitelja. Pobrinuti se da rad obave drugi ljudi postignuće je menadžera, a nadahnuti ljude da bolje rade postignuće je lidera.

Liderstvo je sposobnost kojom utječete na druge i potičete ih na posezanje za izazovnim ciljevima. Pročitajte 7 savjeta i saznajte kako možete unaprijediti svoja znanja i vještine:

  1. Budite odlučni – Odredite prioritete organizacije, definirajte ciljeve i ključne indikatore (KPI) kojima ćete mjeriti realizaciju. Napravite analizu resursa potrebnih za ostvarenje.
  2. Mapirajte svoje liderske kompetencije – Samoprocjenom utvrdite u čemu ste jaki i kreirajte svoj autonomni liderski stil. Ljudi će vas cijeniti zbog onoga što ste učinili za njih.
  3. Unaprijedite međuljudske odnose ravnotežom u nagrađivanju svih koji sudjeluju u poslu! Pozitivan stav, kultura povjerenja i vjerodostojnosti će dodatno motivirati.
  4. Najvažnija vještina lidera je motivacija drugih na akciju jer ideja nastaje u jednoj glavi, a njezina provedba je na timu. Vaš utjecaj je kombinacija moći uloge, znanja i vaše osobnosti.
  5. Aktivno rješavajte najteže probleme i ohrabrujte članove tima da rade isto. Tako ćete najbrže zadobiti poštovanje svog tima. O izazovima govorite otvoreno!
  6. Vodite primjerom, efikasno komunicirajte istovremeno imajući na umu pojedinca, tim i ciljeve organizacije. Dnevno usmjeravajte aktivnosti, komunicirajte postignuća – realizaciju organizacijskih ciljeva, ali i mogućnosti poboljšanja. Ohrabrujte svoj tim da čini isto.
  7. Učite iz svog iskustva, analizirajte kritički i dijelite spoznaje s članovima svog tima jer je to najbrži način za dobivanje povjerenja, ali i za ostvarivanje zajednički zacrtanih ciljeva. Budite čvrsti u ostvarivanju ciljeva, ali istovremeno osjećajte ljude i njihove potrebe i oni će vam uzvratiti istom mjerom.

 

Cilj izgradnje liderskih vještina je osvijestiti i dodatno razviti svoj stil vođenja kako biste tehnikama utjecaja mogli izgraditi željenu organizacijsku klimu.

Seminar Izgradnja Vaših liderskih vještina proširiti će doseg iznad nabrojanih savjeta i dati vam odgovor na pitanje ‘Kako to vođe utječu na druge? Seminar će se održati u Sarajevu u petak 9.03.2018. Predavačica je Jasminka Samardžija, autorica knjige ‘Intervjui sa 100 hrvatskih lidera o životu i razvoju karijere’. Organizator seminara je Apriori BH Agencija za profesionalno usavršavanje, a više informacija, program, prijava i detalji su na www.apriori.ba

Vezani članci

Leave a Reply