Koliko žene zaista utječu na gospodarstvo?

Koliko žene zaista utječu na gospodarstvo?

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, Bisnode je pripremio kratku analizu– BIWI Index 2018 (Bisnode Index of Women Influence), kojom je provjerio kakav je utjecaj žena na gospodarstvo u pojedinim zemljama. Analiza obuhvaća 11 zemalja u kojima je prisutna kompanija Bisnode: Austriju, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Srbiju, Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Norvešku i Sloveniju. BIWI indeks mjeri utjecaj žena prema četiri parametra:

-udio poduzeća u vlasništvu žena u odnosu na ukupni broj poduzeća,
-udio broja zaposlenih u poduzećima u vlasništvu žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
-udio prihoda tih poduzeća u odnosu na ukupni prihod,
-udio dobiti u odnosu na ukupnu dobit u privredi.

Osnova za izračunavanje BIWI indeksa je udio broja poduzeća u ženskom vlasništvu u odnosu na ukupni broj poduzeća. Ta se osnova zatim množi obimom poslovanja ženskih poduzeća, koja se mjeri brojem zaposlenika, prihodima i ostvarenom neto dobiti.

Najveći utjecaj imaju Slovenke

Da bi se usporedio utjecaj žena u svakoj od zemalja uključenih u ovu analizu, za polazište BIWI indeksa odredili smo vrijednost 100, kao prosjek zemalja uključenih u analizu. Zemlje u kojima BIWI indeks iznosi više od 100 odlikuje veći utjecaj žena na domaće gospodarstvo, dok zemlje s vrijednošću indeksa manjom od 100 bilježe niži utjecaj žena na domaće gospodarstvo. S obzirom na analizirane podatke, najveći utjecaj na domaće gospodarstvo imaju Slovenke (BIWI indeks 127,6), zatim Mađarice (BIWI indeks 124), Austrijanke (BIWI indeks 106,6) i Njemice (BIWI indeks 106). Ostale zemlje imaju BIWI indeks manji od 100, pri čemu najmanji utjecaj na gospodarstvo imaju Čehinje (BIWI indeks 71,9).

Mađarska najviše ženskih poduzeća, Slovenke najveća dobit

Također su provjerili kako se zemlje rangiraju po pojedinačnim parametrima koje smo koristili za mjerenje utjecaja žena. U udjelu poduzeća koja su u vlasništvu žena i udjelu zaposlenih u poduzećima sa ženskim vlasništvom, na prvom je mjestu Mađarska. U odnosu na cjelokupno gospodarstvo, najviše prihoda i dobiti ostvaruju poduzeća s ženskim vlasništvom u Sloveniji.

Ženska poduzeća s obzirom na muška poduzeća

Na kraju su pripremili i usporedbu poduzeća sa ženskim i muškim vlasništvom s obzirom na broj zaposlenih, prihod i dobit. Poduzeća u ženskom vlasništvu u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj imaju prosječno više zaposlenih nego poduzeća u muškom vlasništvu. U Njemačkoj je zaposlenost u poduzećima ženskog vlasništva 21% iznad prosjeka gospodarstva. U drugim je zemljama omjer između udjela zaposlenih u ženskim poduzećima i udjela ženskih poduzeća manji od 1, na osnovu čega možemo zaključiti da poduzeća sa ženskim vlasništvom zapošljavaju manje ljudi od onih u vlasništvu muškaraca. U Austriji poduzeća sa ženskim vlasništvom prosječno ostvaruju 13% više prihoda u odnosu na prosjek privrede. U drugim zemljama, osim u Sloveniji, ženska poduzeća prosječno ostvaruju niže prihode od poduzeća u vlasništvu muškaraca. U pogledu dobiti,najbolje se pokazuju poduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji, jer je njihova dobit u prosjeku veća od dobiti poduzeća s muškim vlasništvom i 9% veća od prosjeka slovenskog gospodarstva. Prema podacima Bisonodea, u drugim je zemljama dobit poduzeća sa ženskim vlasništvom niža.

Vezani članci

Leave a Reply