Konferencija: Razvoj destinacijskog turizma uspostavom niskotarifnih avio-letova

Konferencija: Razvoj destinacijskog turizma uspostavom niskotarifnih avio-letova

»Razvoj destinacijskog turizma uspostavom niskotarifnih avio – letova« naziv je konferencije koja će se održati u srijedu 11.04.2018. u Mostaru u organizaciji Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje i Fortuna Tours d.o.o. jedne od vodećih turističkih agencija u BiH za incoming turizam.

Cilj je pripremiti se za promjene koje slijede uspostavom niskotarifnih avio – letova i razmijeniti iskustva s drugim sredinama koje su već imale slične promjene na svom području.

U okviru programa konferencije održat će se panel diskusija s donosiocima odluka, te 10 uvodnih izlaganja od strane istaknutih stručnjaka iz 3 zemlje u regiji.  Cilj je potaknuti razvoj privatnog i javnog sektora u turizmu. U okviru programa održat će se B2B sastanci s ciljem sklapanja novih poslova i prezentacije novih ponuda prilikom dolaska na konferenciju.

Sve detalje i informacije o konferenciji dostupne su na web stranici apriori.ba/aprioriturizam

 

Vezani članci

Leave a Reply