Sve više pošaranih novčanica u BiH

Sve više pošaranih novčanica u BiH

Iz Centralne banke BiH objavljeno je kako je u posljednje vrijeme prilikom redovnih poslovnih procesa u radu s gotovim novcem uočen povećan broj oštećenih novčanica čije oštećenje je nastalo pisanjem ili crtanjem na bijelom dijelu površine novčanice, kako grafitnom tako i kemijskom olovkom.

Oštećenja se najčešće odnose na upisivanje broja kemijskom olovkom na novčanici za koje se pretpostavlja da je vezano za proces ručnog brojanja novčanica, gdje osoba koja broji novčanice na neodgovoran i nezakonit način mehanički upisuje olovkom neki iznos na novčanici, čime novčanicu izravno oštećuje za dalji opticaj. Također, nisu strani i slučajevi kada se novčanice oštećuju ručnim upisivanjem grafičkim ili kemijskim olovkama u smislu upisivanja teksta, crteža, simbola i slično. Centralna banka skreće pažnju svim gospodarskim subjektima kao i građanima da se u bankarskoj praksi svako pisanje ili crtanje po novčanicama smatra namjernim oštećenjem novčanica koje su zakonsko sredstvo plaćanja. Ističu da Centralna banka novac podnesen na zamjenu za koji sumnja, ima dokaz ili opravdan razlog da smatra da se radi o namjernom oštećenju, može oduzeti i uništiti bez nadoknade podnositelju. Pozivaju se svi gospodarski subjekti koji u svome radu rukuju s gotovim novcem da osobama koje vrše te poslove skrenu pažnju da je najstrože zabranjeno pisati po novčanicama jer se time novčanice izravno oštećuju i takve novčanice u konačnici moraju biti uništene u Centralnoj banci kao nepodobne za opticaj.

Istovremeno s povećanim brojem ovakve vrste oštećenja novca, povećan je i broj pritužbi građana da komercijalne banke ne žele izvršiti zamjenu bez obzira na način i stepen oštećenja. U skladu s gore navednom Odlukom, komercijalne banke su dužne zamijeniti oštećene novčanice KM, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva (fizička ili pravna osoba) predoči više od 60 posto novčanice KM, koja je u jednom dijelu i sadrži barem jedan serijski broj ili iz dva ili više dijelova i sadrži oba serijska broja, u punom iznosu i bez naknade. Ukoliko novčanice ne ispunjavaju propisane uvjete za zamjenu u komercijalnim bankama, iste se uz popunjen Zahtjev za zamjenu oštećenog novca (dostupan na web stranici www.cbbh.ba ) mogu predati u središnji ured Centralne banke BiH u Sarajevu ili u Glavnu banku Republike Srpske Centralne banke BiH u Banja Luci. Također, Centralna banka ukazala je na potrebu i obavezu da se svi učesnici u gotovinskom platnom prometu prema novčanicama i kovanicama konvertibilne marke koje su zakonsko sredstvo plaćanja odnose odgovorno, a da se zamjena oštećenog novca obavlja u skladu s propisima objavljenim u službenim glasilima Bosne i Hercegovine. – Pročitajte više na: https://www.bljesak.info/gospodarstvo/novac/sve-vise-posaranih-novcanica-u-bih/231435

Vezani članci

Leave a Reply