“Gros” za tri godine investirao 34 milijuna KM

“Gros” za tri godine investirao 34 milijuna KM

Kompanija “Gros”, koja se bavi eksploatacijom, preradom i prodajom rude olova i cinka u Sasama kod Srebrenice, uspješno je poslovala i investirala više od 34 milijuna KM za desetljeće od potpisivanja koncesionog ugovora za pravo korištenja rudnika “Sase”.

Ova firma je prošle godine ostvarila rekordnu proizvodnju, odnosno eksploataciju 333.000 tona rovne rude, a za 11 mjeseci ove godine iskopano je za osam odsto rude više nego u istom periodu lani, što ukazuje da će prošlogodišnji rekord biti premašen.

Prema riječima predsjednika Upravnog odbora ovog poduzeća Jelene Petrić, dobri rezultati ostvaruju se zahvaljujući investiranju u opremu i modernizaciju proizvodnje.

“U prethodnih 10 godina, od potpisivanja koncesionog ugovora ukupno smo investirali 34.059.952 KM ili dvostruko više nego što smo se obvezali tim ugovorom”, izjavila je Petrićeva Srni.

Ona je objasnila da su, osim sanacije i pripreme drugog horizonta i ugradnje kolosijeka na svim aktivnim horizontima u rudniku, posebna pažnja, rad i sredstva usmjereni na izradu istražnih hodnika i bušotine u jami, ali i na površini.

“Na osnovu tih istraživanja utvrđeno je postojanje rudnih rezervi u visini godišnje proizvodnje rovne rude”, precizirala je Petrićeva.

Kao poseban uspjeh ona ističe da su u ovoj godini otvorili novi istražno-pripremni hodnik na ležištu na lokalitetu Vitlovci, nazvan “Iva”, što predstavlja sigurnu budućnost ovog kolektiva i garantuje kontinuitet proizvodnih aktivnosti na novim rudnim ležištima.

Investiranje doprinosi povećanju zaštite i bezbjednosti na radu i redovno se obavljaju obuke radnika i provjera njihove osposobljenosti za samostalan, bezbjedan i zdrav način rada i rukovanje sredstvima rada.

Uprkos stalnoj fluktuaciji radne snage zbog smjene generacija i prirode posla u rudniku je u 2017. godini zaposleno 28 radnika. Ukupan broj zaposlenih je 518, od kojih su ove godine stručne ispite za rad u jami i preradi rude položila 44 radnika.

“Gros” je od siječnja do studenoga u prračun Republike Srpske uplatio 9.675.265 KM po osnovu poreza na dohodak, na dobit, na imovinu, doprinosa na plaće, za koncesione naknade i druge zakonske obveze.

Plate zaposlenih i doprinosi u ovom preduzeću redovno se isplaćuju u skladu sa zakonom.

Vezani članci

Leave a Reply